20 års erfaring på dette område

Hvad er forskellen mellem tætfase-transport og fortyndet fase-transport?Fordele og ulemper ?

At forstå forskellen mellem tætfase-transport og fortyndet fase-transport, især med hensyn til fluidmekanik, og være i stand til nøjagtigt at designe og kalibrere pneumatiske transportsystemer.Kalibreringshastighed og lufttryk er meget vigtige i et pneumatisk transportsystem.Nøjagtigheden af ​​kalibreringen afhænger i høj grad af den type materiale, der transporteres.

29 (1)

Hvad betyder tæt fasetransport?

Tætfaseformidling er et relativt nyt koncept i branchen.Tæt fasetransport, som navnet antyder, refererer til en måde at transportere bulkmaterialer tæt på i en rørledning.Ved tætfasetransport vil produktet ikke blive suspenderet i luften, fordi det transporterede materiale enten er for tungt eller meget slibende, og en høj lufthastighed skal opretholdes.Det betyder, at produkterne vil blive transporteret i form af "bølger", "plugs" eller "strenge", så der produceres mindre slid, så tæt fasetransport er mere velegnet til skrøbelige produkter.

Hvad betyder fortyndet fasetransport?

Fortyndet fase transport involverer transport af en stor mængde dispergerede materialer, disse partikler er lettere og mere slibende.Det betyder, at sammenlignet med tætfase-transport, kan materialer transporteres med en hurtigere hastighed og højere tryk.For eksempel er talkum lettere og mindre slibende end plastikpartikler, så det kan transporteres med højere hastigheder og lufttryk.Ved fortyndet fasetransport bruges en blæser til at transportere produktet ind i systemet gennem luftstrøm.Luftstrømmen holder bare materialet flydende og forhindrer materialet i at aflejre sig i bunden af ​​røret.

29 (2)

Forskellen mellem tætfase-transport og fortyndet fase-transport i pneumatisk transport

Nogle forskelle mellem tætfase-transport og fortyndet fase-transport er uundgåelige, fordi de er iboende egenskaber ved selve bulkmaterialet - for eksempel håndterer fortyndet fase-transport ofte lettere partikler.Følgende er nogle af de vigtigste forskelle mellem tætfase-transport og fortyndet fase-transport:

1. Hastighed: Hastigheden af ​​fortyndet fase pneumatisk transport er normalt hurtigere end for tæt fase.I betragtning af slibeevnen af ​​de transporterede partikler er transporthastigheden af ​​tæt fase lavere.

2. Vindtryk: Vindtrykket i kanalerne og rørene i det fortyndede fase transportsystem er lavere end det for fortyndet fase transport eller tæt fase pneumatisk transport.Trykket af den fortyndede fase er lavere, og trykket af den tætte fase er højere.

3. Slid: Slid refererer til knusning af pulver.Ved fortyndet fasetransport kan tabet være meget stort på grund af partikelbevægelsens hastighed.Når det kommer til tætfase-transport, er situationen lige omvendt, for i disse processer transporteres bulkmaterialer normalt med lavere hastighed for at holde materialerne intakte og ikke let bryde.

4. Rørstørrelse: Rørstørrelsen af ​​det fortyndede fase transportsystem er ofte større end rørstørrelsen af ​​det tætfasede transportsystem.De forskellige komponenter, der anvendes i disse pneumatiske transportsystemer, er også lidt forskellige med hensyn til specifikationer, fordi deres optimale ydeevne afhænger af de partikler, de bærer og deres slibeevne eller følsomhed.

5. Omkostninger: Omkostningerne ved at bygge et tætfase-transportsystem er normalt højere, primært på grund af komponenternes specifikationer.Sammenlignet med fortyndet fase-transportsystemet er tætfase-transportsystemet relativt stærkere.

6. Belastningskapacitet eller -forhold: Det pneumatiske transportsystem med fortyndet fase har et lavt belastningsforhold mellem faststof og gas.I modsætning hertil har tætfasesystemet et meget højt fast-gas-massebelastningsforhold.

7. Afstand: Den maksimale transportafstand for tætfasetransport og fortyndet fasetransport er også forskellig: transportafstanden for fortyndet fasesystem er længere, mens transportafstanden for tætfasesystem generelt er kortere.


Indlægstid: 29. november 2021